fbpx
2023

projekt przebudowy sklepu spożywczego

Kraków

 

opactwo oo. Cystersów w Krakowie- Mogile- remont budowlano- konserwatorski biblioteki gotyckiej

Kraków- Mogiła

2022

kościół św. Wincentego w Krakowie- Pleszowie, projekt remontu konserwatorskiego schodów wewnętrznych i okien

Kraków- Pleszów

 

zabytkowy kościół św. Bartłomieja w Krakowie- osiedle Podwawelskie. Projekt budowlano- konserwatorski remontu kościoła

kościół św. Bartłomieja- os. Podwawelskie Kraków

 

zabytkowy dwór – projekt remontu zabezpieczającego

województwo małopolskie

 

projekt przebudowy chłodni w zespole hal targowych w Krakowie

Kraków, al. Daszyńskiego 

2021

zabytkowy kościół Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Szkaplerznej w Krakowie- Krzesławicach, projekt  remontu 

Kraków, ul. Wańkowicza

 

klasztor oo. Dominikanów w Krakowie- projekt remontu konserwatorskiego elewacji furty

klasztor oo. Dominikanów w Krakowie- ul. Stolarska 12

 

projekt przebudowy domu jednorodzinnego i budynku usługowego na terenie chronionym konserwatorsko

woj. małopolskie

2020

Opactwo oo. Cystersów- kościół klasztorny- kaplica Krzyża św. – działania koordynacyjne przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych i przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń
Kraków – Mogiła

dom młynarza Chwostka- projekt budowlany remontu i rozbudowy zabytkowego domu drewnianego, zmiana funkcji na usługową
Kraków – Mogiła

projekt domu jednorodzinnego
woj. śląskie

projekt budynku rekreacyjnego
woj. podkarpackie

2019

projekt budowlany remontu budowlano- konserwatorskiego elewacji frontowej kamienicy

Kraków – ul. Czarnowiejska

kościół klasztorny, stalle- działania koordynacyjne przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych i przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń
opactwo oo. Cystersów- Kraków – Mogiła

Wnętrze kuchni w Krakowie

2018

kościół świętego Bartłomieja- fumigacja i interwencyjne prace konserwatorskie- działania koordynacyjne przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych i przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń
Kraków – Mogiła

Opactwo oo. Cystersów- klasztor- Muzeum i biblioteka- pomoc przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych, przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń

Kraków – Mogiła

zieleń – projekt nasadzeń zastępczych. Droga, alejki – projekt budowlany
Kraków – Mogiła

Hala Targowa – adaptacja fragmentu budynku – zmiana funkcji – koncepcja
Kraków

2017

kościół świętego Bartłomieja- fumigacja i interwencyjne prace konserwatorskie- działania koordynacyjne przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych i przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń
Kraków – Mogiła

kościół klasztorny- nawa główna- działania koordynacyjne przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych i przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń
Kraków – Mogiła

Przebudowa fragmentu klasztoru na muzeum duchowości i kultury cysterskiej – projekt wykonawczy
Kraków – Mogiła

Przebudowa fragmentu klasztoru na bibliotekę – projekt wykonawczy
Kraków – Mogiła

Projekt wnętrza – przebudowa kaplicy w katakumbach
Kraków – Mogiła

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy lokalu na aptekę ogólnodostępną
Kraków, Pl. Inwalidów

Projekt budowlany przebudowy fragmentu małej Hali Targowej na salę konferencyjną
Kraków, ul. Daszyńskiego 3

Projekt adaptacji lokalu na aptekę
Apteka, Kraków, os. Przy Arce

2016

Opactwo OO. Cystersów – nawa północna kościoła klasztornego- działania koordynacyjne przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych i przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń
Kraków – Mogiła

Adaptacja lokalu na aptekę
Apteka, Kraków, ul. Jerzmanowskiego

Opactwo OO. Cystersów – adaptacje w obrębie klasztoru
Kraków – Mogiła

Remont i przebudowa sklepu spożywczego wraz z otoczeniem
Kraków, ul. Meissnera

Opactwo OO. Cystersów – dom pielgrzyma, projekt budowlany
Kraków – Mogiła

Opactwo OO. Cystersów – budynek gospodarczy
Kraków – Mogiła

Projekt przebudowy oświetlenia ulicy
Kraków, ul. Żaglowa

Opactwo OO. Cystersów – projekt remontu nawy głównej kościoła
Kraków – Mogiła

Opactwo OO. Cystersów – projekt budowlany przebudowy zespołu opackiego
Kraków – Mogiła

Projekt budowlany przebudowy budynku biurowo – magazynowego
Nawojowa Góra

Projekt adaptacji lokalu na aptekę
Kraków, Os. Kazimierzowskie

Projekt budowlany otoczenia kościoła św. Bartłomieja
Kraków – Mogiła

Projekt koncepcyjny przebudowy chóru w kościele
Kraków – Mogiła

Opactwo OO. Cystersów – projekt koncepcyjny budynków usługowych
Kraków – Mogiła

2015

Opactwo OO. Cystersów – nawa południowa kościoła klasztornego- działania koordynacyjne przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych i przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń
Kraków – Mogiła

Adaptacja lokalu na aptekę
Częstochowa

Opactwo OO. Cystersów – projekt remontu archiwum
Kraków – Mogiła

Opactwo OO. Cystersów – ogrodzenie, brama – projekt wykonawczy
Kraków – Mogiła

Opactwo OO. Cystersów – dziedziniec południowy, projekt przebudowy i osuszania – projekt budowlany
Kraków – Mogiła

Opactwo OO. Cystersów – projekt przebudowy ołtarza w ogrodach
Kraków – Mogiła

Opactwo OO. Cystersów – „Podkowa” – projekt budynku gościnno-gospodarczego
Kraków – Mogiła

Projekt placu przed frontem dużej Hali Targowej
Kraków, ul. Daszyńskiego 3

2014

Opactwo OO. Cystersów – kościół klasztorny – kaplice bliźnie-działania koordynacyjne przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych i przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń
Kraków – Mogiła

Opactwo OO. Cystersów – młynówka – projekt budowlany
Kraków – Mogiła

Opactwo OO. Cystersów – Budynek „Barokowy” – remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego
Kraków – Mogiła

Projekt przebudowy lokalu na aptekę
Nowy Targ, Rynek

Sklep spożywczy – projekt budowlany
Kraków, ul. 29 Listopada

2013

Kościół klasztorny- transept- działania koordynacyjne przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych i przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń
Opactwo oo. Cystersów w Krakowie- Mogile

Projekt adaptacji lokalu na aptekę
Limanowa, Rynek

Projekt parkingu przed zespołem Hal Targowych
Kraków, ul. Daszyńskiego 3

Projekt adaptacji lokalu na aptekę
Kraków, Os. Złotego Wieku

Projekt remontu nawierzchni wokół zespołu Hal
Kraków, ul. Daszyńskiego 3

Dom jednorodzinny
Kaszów

Dom jednorodzinny
Kraków, ul. Woronicza

2012

Opactwo OO. Cystersów – kościół klasztorny- prezbiterium- Działania koordynacyjne przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych i przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń
Kraków – Mogiła

Projekt sklepu spożywczego
Kraków, ul. Śliczna

Opactwo OO. Cystersów – projekt remontu kotłowni + odwodnienia
Kraków – Mogiła

Opactwo OO. Cystersów – projekt budowlany remontu i konserwacji transeptu i kaplic bliźniaczych kościoła
Kraków – Mogiła

Opactwo OO. Cystersów – projekt budynku gościnno-gospodarczego
Kraków – Mogiła

Projekt myjni samochodowej
Kraków, ul. Grażyny

Ojcowski Park Narodowy – adaptacja dawnego budynku lodowni na sanitariaty
Ojców

2011

Dzwonnica klasztorna-działania koordynacyjne przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla obiektów zabytkowych i przygotowaniu procedur przetargowych, odbiorów i rozliczeń
Opactwo oo. Cystersów w Krakowie-Mogile

Projekt adaptacji lokalu na aptekę
Chorzów

Projekt apteki
Kraków, ul. Prądnicka

Projekt koncepcyjny adaptacji lokalu na przedszkole
Kraków, ul. Woronicza

Opactwo OO. Cystersów – projekt odwodnienia kościoła i pd. skrzydła klasztoru
Kraków – Mogiła

2010

Opactwo OO. Cystersów – projekt remontu podcieni na dziedzińcu zachodnim, projekt sanitariatów i kiosku
Kraków – Mogiła

Przebudowa dziedzińca między budynkami Hal Targowych
Kraków, ul. Daszyńskiego 3

2009

Dzwonnica Bramna – inwentaryzacja + projekt remontu
Kraków – Mogiła

Projekt przebudowy fragmentu wnętrza Hali Targowej
Kraków, ul. Daszyńskiego 3

2008

Projekt budowlany – wykonawczy przebudowy lokalu usługowego na aptekę
Miechów, ul. Piłsudskiego

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej – Przebudowa i rozbudowa bud. organistówki i bud. gospod.
Skała, Smardzowice

Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zielonki, Bibice

WZ – budowa domu jednorodzinnego z pokojami gościnnymi
Zakopane, Tatary

Koncepcja zagospodarowania nieruchomości
Koźmice Maże

Inwentaryzacja arch.-bud. sklepu, koncepcja i projekt przebudowy
Kraków, ul. Czysta

Projekt otoczenia pomnika Jana Pawła II
Kraków, ul. Klasztorna 11

Projekt budynku produkcyjno -biurowego
Kraków – Opatkowice

Projekt remontu elewacji klasztoru OO. Cystersów, wymiana okien w kuchni w klasztorze OO. Cystersów
Kraków – Mogiła

2007

Projekt budowlany rozbudowy bud. mieszkalnego jednorodzinnego i przebudowy bud. gospodarczego
Kraków, ul. Niewodniczańskiego

Inwentaryzacja, opinia konstrukcyjna, projekt budowlany i wykonawczy remontu fragmentu dachu nad mieszkaniem
Kraków, ul. Anczyca

Centrum B4 – Projekt budowlany remontu i przebudowy apteki
Kraków, Nowa Huta – Centrum B4

Projekt budowlany remontu i przebudowy apteki
Kraków, Os. Przy Arce

Inwentaryzacja poddaszy i projekt koncepcyjny nadbudowy i przebudowy kamienic
Kraków, ul. Józefa

Projekt budowlany – pomnik Papieża Jana Pawła II w obejściu kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej
Smardzowice

Ojcowski Park Narodowy – modernizacja budynku „Warzechówka”
Ojców

Ojcowski Park Narodowy – modernizacje w obrębie budynku „Jadwiga”
Ojców – Willa Jadwiga

Renowacja elewacji frontowej Hali Targowej
Kraków

2006

Inwentaryzacja posadzki prezbiterium w Kościele Narodzenia NMP
Racławice k. Olkusza

Inwentaryzacja bud. mag.biurowego, projekt budowlany rozbudowy i przebudowy mieszkań na 1p, kominów, koncepcja arch. przebudowy bud. magazynowo-biurowego
Kraków, Ul. Kamienna

Inwentaryzacja kapliczki Matki Boskiej z Lourdes
Ochodza

koncepcja adaptacji kamienicy na hotel
Kraków, ul. Józefa

2005

Gabinet dentystyczny
Kraków

Inwentaryzacja i projekt architektoniczny adaptacji lokalu na hostel
Kraków, ul. Westerplatte

Projekt adaptacji lokalu użytkowego na aptekę ogólnodostępną
Kraków, ul. Jerzmanowskiego

Zakopane-Tatary – koncepcja rewaloryzacji budynku mieszkalnego i przywrócenia typowych cech regionalnych
Zakopane

Projekt budowlany apteki i sklepu
Kraków, al. Pokoju

Sklep spożywczy projekt budowlany remontu
Kraków, ul. Brodowicza

Projekt budowlany bud. mieszkalnego wraz z przekształceniem terenu
Lusina

2004

Zagospodarowanie działki, pawilony biurowo-produkcyjno-magazynowe – projekt bud. remontu i rozbudowy, modernizacja kotłowni
Kraków, ul. Woronicza

Zespół kościelny p.w. św. Bartłomieja Apostoła – Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy spichlerza + wyciąg dla konserwatora, inwentaryzacja obory, inwentaryzacja garażu
Morawica

Hotel – projekt architektoniczny adaptacji kamienicy na Kazimierzu w Krakowie na pensjonat
Kraków, ul. Sarego

2003

Plebania projekt zagospodarowania terenu
Smardzowice

Projekt budowlany modernizacji tarasu południowego
Rabka–Zaryte

Taras widokowy – projekt budowlano-wykonawczy
Ojców – Jaskinia Ciemna

Adaptacja lokalu na solarium, projekt budowlany
Kraków, ul. Floriańska

Adaptacja lokalu na sklep spożywczy
Kraków, ul. Kaity

Budynek mieszkalny – Inwentaryzacja
Raciborsko

Projekt ukształtowania terenu
Kraków, ul. Grzegorzewskiej

Projekt schodów terenowych
Kraków, ul. Kościuszki

Projekt balustrady schodów wewnętrznych bud. mieszkalnego
Masłomiąca

2002

Zespół obiektów powojskowych – koncepcja urbanistyczna
Kraków, ul. Kamienna

Projekt budowlany ogrodzenia, projekt budowlany modernizacji tarasu północnego
Rabka–Zaryte

Kaplica – wystrój prezbiterium – koncepcja i projekt budowlano-wykonawczy elementów wystroju
Szczodrkowice

Budynek garażowy, budynek magazynowy, budynek portierni – inwentaryzacja i projekt wyburzenia
Kraków, ul. Kościuszki

Adaptacja poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne
Kraków, ul. Na Barciach

Budynek biurowy – inwentaryzacja
Kraków, ul. Lindego

2001

Budynek mieszkalno-usługowy – projekt budowlano–wykonawczy
Kraków, ul. Bronowicka 9

Kolencin – Leżniczówka – termomodernizacja, projekt budowlano-wykonawczy
Ojców – Złota Góra

termomodernizacja – projekt budowlano-wykonawczy
Pieskowa Skała – Gajówka

Dom jednorodzinny – projekt elewacji i częściowej modernizacji – projekt wykonawczy
Kraków

„Kolencin -Warsztaty” – termomodernizacja – projekt budowlano-wykonawczy
Ojców – Złota Góra

Inwentaryzacja i projekt budowlano-wykonawczy inwestycji odtworzeniowej
Ojców – Willa „Pod Koron?”

„Warzechówka – termomodernizacja – projekt budowlano-wykonawczy
Dolina Sąspowska

Modernizacja pomieszczeń z adaptacją na kuchnię restauracji – inwentaryzacja i projekt budowlany
Kraków, Rynek Gł. 7

2000

Koncepcja zagospodarowania terenu (współpraca)
Kraków – EKC Łęg pomiędzy ul. Ciepłowniczą a wałem Wisły

Opracowanie elewacji kamienicy (współpraca)
Wiedeń

Budynek jednorodzinny – inwentaryzacja, koncepcja i projekt budowlano-wykonawczy remontu modernizacji
Kraków

Adaptacja mieszkania dwupoziomowego w budynku wielorodzinnym i projekt schodów, projekt budowlano-wykonawczy
Kraków

Budynek mieszkalno-usługowy – koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Kraków

Koncepcja podziału i zabudowy działki
Kraków

Filia banku PeKaO S.A. – projekt budowlano-wykonawczy
Kraków

Budynek jednorodzinny – adaptacja proj. powtarzalnego – projekt budowlano-wykonawczy
Głogoczów

Koncepcja zagospodarowania
Kraków, ul. Kościuszki i Flisacka – dz. nr 324/2 i 324/6

Budynek mieszkalno-usługowy – projekt budowlano-wykonawczy
Kraków

Budynek wielorodzinny – projekt koncepcyjny
Kraków, ul. Flisacka 4

Kompozycja posadzki tarasu wejściowego – nadzór autorski
Kraków, ul. Górnickiego

„Kolencin-Leżniczówka” – termomodernizacja – projekt budowlano-wykonawczy
Ojców – Złota Góra

Przebudowa domu
Kraków, ul. Bystra

1999

Park sportowo-wypoczynkowy – projekt budowlano-wykonawczy
Kraków – Wola Duchacka

Projekt modernizacji mieszkania
Kraków

Adaptacja lokalu mieszkalnego na gabinet dentystyczny – inwentaryzacja i projekt budowlany
Kraków

Koncepcja podziału i zabudowy działki
Kraków

Adaptacja lokalu mieszkalnego na sklep odzieżowy – inwentaryzacja, koncepcja i projekt budowlano-wykonawczy
Kraków

Projekt budowlano-wykonawczy zabudowy wnęki w sieni kamienicy
Kraków

1998

Przebudowa, nadbudowa i adaptacja budynku jednorodzinnego – Inwentaryzacja, koncepcja i projekt budowlano-wykonawczy
Kraków

Kamienica – remont zabezpieczający – projekt budowlano-wykonawczy
Kraków, ul. Kupa

Bud. gospodarczy Sp. „Espefa” – projekt techniczny wielobranżowy przebudowy budynku magazynu opakowań na bud. magazynowo-biurowy – projekt zamienny
Kraków, ul. Lea 208

Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy i adaptacji na ustęp ogólnodostępny z pomieszczeniami gospodarczymi
Ojców – lodownia

Projekt modernizacji mieszkania
Kraków

Adaptacja poddasza budynku jednorodzinnego + ogrodzenie – inwentaryzacja, koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy
Kraków

Projekt budowlano-wykonawczy garażu i ogrodzenia
Kraków

2 budynki wielorodzinne – koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Kraków – Rżąka

Restauracja „Kowalski” – koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy
Kraków, ul. Bora Komorowskiego – Geant Casino Kraków

Plebania – inwentaryzacja, projekt budowlano-wykonawczy remontu i modernizacji
Smardzowice

Sklep „5,10,15” – projekt budowlany
Kraków, ul. Bora Komorowskiego – Geant Casino

1997

Budynek mieszkalno-usługowy – koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Kraków

Modernizacja dachu budynku KOK i OSP – inwentaryzacja, koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy
Nowa Góra

Modernizacja dachu budynku KOK i OSP – Inwentaryzacja, koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy
Nawojowa Góra – Budynek Gromadzki

Projekt koncepcyjny i budowlany hotelu
Kraków, ul. Jasnogórska

Projekt ogrodu
Wrząsowice

Projekt aranżacji piętra bud. mieszkalnego
Skała

Inwentaryzacja mieszkań w budynku wielorodzinnym wraz z opinią architektoniczno-konstrukcyjną
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego

Inwentaryzacja lokalu usługowego
Kraków, ul. Karmelicka 3

Projekt koncepcyjny i projekt budowlano-wykonawczy
Ojców – garaże obok Willi Jadwiga

Adaptacja budynku jednorodzinnego – inwentaryzacja, koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy, wybrane wnętrza
Kraków, ul. Górnickiego

Geant Casino – projekt wnętrz
Kraków, ul. Bora Komorowskiego – Geant Casino

1996

Inwentaryzacja architektoniczna
Ojców – Kaplica Na Wodzie

Projekt koncepcyjny i techniczny wielobranżowy przebudowy budynku magazynu opakowań na bud. magazynowo-biurowy
Kraków, ul. Lea

Projekt techniczny wielobranżowy budynku rozlewni i skażania spirytusu, śmietnika
Kraków, ul. Lea

Inwentaryzacja + projekt remontu elewacji i tarasów
Ojców – Willa Jadwiga

Dom jednorodzinny i ogrodzenie – koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy
Bibice

Projekt modernizacji poddasza i inwentaryzacja
Krzeszowice

Inwentaryzacja elewacji oraz modernizacja kotłowni, projekt docieplenia budynku, projekt zagospodarowania – projekt budowlany
Rzemień – Zespół Szkół Rolniczych

Inwentaryzacja i projekt schodów stalowych
Ojcowski Park Narodowy – Grota Łokietka

Inwentaryzacja wnętrza wieży i projekt rekonstrukcji stropów oraz projekt komunikacji pionowej
Ojców – Zamek

1995

Podział lokalu sklepowego
Kraków – os. Kościuszkowskie

Oprawa plastyczna targów Dentamed, Krakterm
Kraków

Oprawa plastyczna targów ABC Budownictwa
Kraków

Oprawa plastyczna targów Mototechnika, Krakpak
Kraków

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zalesia – prace dodatkowe
Zalesie

Oprawa plastyczna targów Krakofood
Kraków

Oprawa plastyczna targów Drzew, krzewów i kwiatów
Kraków

Lodownia – inwentaryzacja architektoniczna i koncepcja rozbudowy na obiekt sanitarno-gospodarczy
Ojców

Projekt wnętrz budynku mieszkalnego
Kraków, ul. Górnickiego

Willa „Jadwiga” – projekt techniczny adaptacji kotłowni
Ojców

Willa „Urocza” – projekt techniczny modernizacji łazienek i kuchni
Ojców

Zespół Szkół Rolniczych – modernizacja kotłowni – inwentaryzacja, projekt budowlano-wykonawczy
Dąbrowica

Projekt koncepcyjny i budowlany otwartego basenu pływackiego
Koniecpol

Studium możliwości przebudowy budynku magazynu opakowań na bud. magazynowo-biurowy
Kraków, ul. Lea

Oprawa plastyczna targów VI-X w CEC
Kraków

1994

Projekt zabudowy stoiska „Olkusza” na targach
Kraków

Projekt adaptacji domu jednorodzinnego
Kraków

Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny modernizacji hali produkcyjnej
os. Zalesie

Miejscowy plan Szczegółowy
Prądnik Korzkiewski

Ojcowski Park Narodowy – projekt architektoniczny modernizacji budynku młyna „Kopciński”
Prądnik Korzkiewski

Inwentaryzacja i projekt sklepu motoryzacyjnego
Ojcowski Park Narodowy

Budynek Ojcowski Park Narodowy – „Kazimierz” – projekt techniczny wielobranżowy remontu i adaptacji na Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Morawica

Projekt modernizacji lokalu sklepowego na pocztę
Dolina Sąspowska

Budynek Ojcowski Park Narodowy – „Borowiec” – Projekt techn. wielobranżowy remontu i adaptacji bud. gospodarczego na dom mieszkalny
Skotniki

Oprawa plastyczna wszystkich imprez targowych CEC w 1994
Jasło

1993

Studium lokalizacyjne dla zakładu kamieniarskiego
Dąbrowa Tarnowska

Inwentaryzacja urbanistyczna
Czernichów

Oprawa plastyczna targów Horeca, Itemac
Dąbrowa Tarnowska

Koncepcja zagospodarowania terenu
Warszawa, rejon ulic Zazamcze, Nowa, Grunwaldzka Boczna

Projekt wnętrz poczty
Kraków

Projekt budowlano-wykonawczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Kraków

Koncepcja biurowca
Luborzyca

1992

Adaptacja budynku W-0202
Moskwa

Garaże – inwentaryzacja
Kraków

Dom parafialny
Alwernia

Willa – projekt wnętrz
Francja

Strych kamienicy – inwentaryzacja
Kraków

Dom jednorodzinny – koncepcja i projekt budowlany
Kraków

Fabryczka – adaptacja na dom dla 2 niezależnych osób – projekt koncepcyjno-budowlany
Polska południowa

Budynek gospodarczy – adaptacja na sklep motoryzacyjny – inwentaryzacja oraz projekt budowlano-wykonawczy i projekt wnętrz
Kraków

Dom jednorodzinny – opracowanie techniczne projektu
Kraków

Rozpoznanie możliwości lokalizacji stacji benzynowych – opracowanie uwarunkowań konkretnych lokalizacji
Polska południowa